Polityka Prywatności

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, którego nazwa skrótowa brzmi RODO. W związku z tym, że  jesteśmy administratorami Państwa danych osobowych, pragniemy poinformować o wdrożeniu nowych przepisów, a także poinformować Państwa o aktualizacji naszej polityki prywatności.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Poseł na Sejm RP Janusz Sanocki

Adres: Biuro Poselskie, ul. Prudnicka 3, 48-304 Nysa

SKĄD POCHODZĄ DANE?
Dane pochodzą z ogólnodostępnych źródeł (zwłaszcza ze stron internetowych reprezentowanych przez Państwa podmiotów) lub przekazali nam je Państwo poprzez formularze kontaktowe albo pozostajecie z nami w kontakcie mailowym.

JAKIE DANE OSOBOWE ZOSTAŁY NAM POWIERZONE?
Dane osobowe, które przetwarzamy, to:
– imię i nazwisko,
– adres e-mail,

– numer telefonu (opcjonalnie)
– nazwa podmiotu (opcjonalnie).

DO JAKICH CELÓW WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Państwa dane osobowe wykorzystujemy w celu:
– informowania o działalności związanej z prowadzeniem biura poselskiego,
– w tym w celu monitorowania działalności organów, organizacji lub instytucji,
– działalności posła i organizacji społecznych zmierzającej do przestrzegania i realizacji wolności i praw człowieka i obywatela.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU PRAWA?
W związku z wykorzystywaniem Państwa danych osobowych informujemy również o przysługujących Państwu prawach do:
– dostępu do danych, a także otrzymania ich kopii,
– korekty swoich danych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
– usunięcia swoich danych osobowych.
W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie na adres: [email protected]