Janusz Sanocki

Poseł na Sejm RP, wybrany w okręgu nr 21 (Opolszczyzna).

Ur. W Nysie 5.03.1954 r. absolwent nyskiego liceum „Carolinum” (1973 r.) studia: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, ukończone w 1979 r. na wydziale Organizacji i Zarządzania (mgr inż. organizacji produkcji).

Pracuje od 5 listopada 1979 r. w Fabryce Pomocy Naukowych w Nysie. 5 września 1980 r. zakłada w nyskiej FPN pierwszy w Nysie Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność”. Organizuje następnie NSZZ „Solidarność” w nyskich zakładach pracy. We wrześniu 1980 r. zostaje przewodniczącym Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Ziemia Nyska.

13 grudnia 1981 internowany przebywa w obozach internowania w: Opolu, Grodkowie, Kamiennej Górze, Głogowie, Nysie, ponownie Grodkowie i w Uhercach. Wychodzi z wiezienia 10 grudnia 1982 r.

W stanie wojennym organizuje podziemne struktury samokształceniowe i podziemne struktury związkowe. W 1985 r. za działalność podziemną aresztowany, przebywa w więzieniu 6 miesięcy.

W 1989 r. jako ekspert od budownictwa mieszkaniowego bierze udział w obradach Okrągłego Stołu w zespole polityki mieszkaniowej.

W 1989 r. w okresie wyborów organizuje wybory „Solidarności” w województwie opolskim poczym wycofuje się z działalności związkowej.

Od 1993 r. kieruje lokalnym tygodnikiem „Nowiny Nyskie”.

W 1993 r. zakłada lokalne stowarzyszenie Ligę Nyską. W wyborach 1994 r. wchodzi do Rady Miejskiej w Nysie, gdzie wraz z grupą 5 radnych Ligi Nyskiej przeforsowuje uchwałę o sprzedaży mieszkań komunalnych  za 15% wartości, wspiera powstające wspólnoty mieszkaniowe, pisze poradniki na ten temat, pomaga w organizowaniu prac pierwszych wspólnot.

Po kolejnych wyborach w 1998 r. Rada Miejska wybiera Janusza Sanockiego na burmistrza.

Jako burmistrz Janusz Sanocki oczyszcza Urząd Miejski z korupcji, opracowuje doceniony w kraju nowy regulamin organizacyjny tej instytucji – za co Nysa dostaje ogólnokrajową nagrodę „Samorządową Lilię”. Rozpoczyna program budownictwa, w ramach którego w Nysie powstaje 306 mieszkań komunalnych,  dzięki aktywności burmistrza Sanockiego dwukrotnie w Nysie organizowane są ogólnopolskie prawybory, powstaje Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Nysa osiąga rekordowe wskaźniki w inwestycjach i zajmuje 5 miejsce wśród 467 gmin przemysłowo-usługowych, do których należy.

W 1995 r. wraz z prof. Jerzym Przystawą Janusz Sanocki przystępuje do tworzenia ogólnopolskiego Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych.

Autor licznych artykułów nt. ordynacji wyborczej w prasie krajowej i lokalnej. W 2005 r. wydaje książkę „woJOWnicy” – będącą historią ruchu Obywatelskiego JOW. Pomysłodawca wielu akcji Ruchu w tym „Marszu na Warszawę”.

Od 2006 r. Janusz Sanocki jest radnym Rady Powiatu Nyskiego.

W 2008 r. zaangażował się w obronę wyrzucanego z mieszkania 94 letniego mieszkańca Nysy  Stanisława Dubrawskiego, a następnie utworzył opolskie Stowarzyszenie „Obywatele Przeciw Bezprawiu” broniące ludzi przed bezprawnym działaniem sądów i prokuratur. Współdziała z podobnymi stowarzyszeniami w kraju.

W 2005 r. podczas kandydowania do Senatu poznał Pawła Kukiza, z którym ściśle współpracuje od 2011 r. nad wprowadzeniem JOW do polskiego systemu wyborczego.

W 2012  zorganizował „Kongres Protestu” – spotkanie obywatelskich stowarzyszeń w Warszawie pod hasłem zmian konstytucyjnych.

Podobne spotkanie na zaproszenie przewodniczącego Solidarności,  wspólnie z Pawłem Kukizem zorganizowali w marcu 2013 r. („Platforma Oburzonych”) . Pokłosiem tych spotkań było powstanie ogólnopolskiego Ruchu Oburzonych i wielu niepartyjnych inicjatyw.

W latach 2013-2015 wspólnie z Pawłem Kukizem odbywali szereg spotkań z różnymi środowiskami próbując utworzyć ogólnopolski Ruch Obywatelski zmierzający do zmian ustrojowych.

W tym Ruchu miało być miejsce i dla stowarzyszeń walczących z bezprawiem w sądach, i dla związków zawodowych – w tym NSZZ „Solidarność”, a także dla pojedynczych obywateli.

W wyborach prezydenckich 2015 r. Paweł Kukiz odniósł sukces, co umożliwiło stworzenie obywatelskiego Ruchu Kukiza.

Obecnie Ruch Kukiza potrafił wystawić listy wyborcze do Sejmu we wszystkich okręgach wyborczych.

Z ramienia Ruchu Kukiza Janusz Sanocki koordynował w całym kraju powstawanie i działalność Komitetów Referendalnych.

Janusz Sanocki – jako jeden z najbliższych współpracowników Pawła Kukiza jest członkiem Rady Społecznej Ruchu, obok takich osób jak Kornel Morawiecki (Solidarność Walcząca), Dominik Kolorz (przew. Zarządu Regiony śląsko-dąbrowskiej Solidarności) i Marek Mnich (Solidarność 80).

Jest autorem wielu inicjatyw – m.in. wystąpienia do Rzecznika praw Obywatelskich z wnioskiem o stwierdzenie, ze kodeks wyborczy narusza Konstytucję. Wniosek został złożony u Rzecznika Praw Obywatelskich 17 sierpnia br. Przez Pawła Kukiza, Janusza Sanockiego i mec. Marcina Majewskiego.

Obecnie Janusz Sanocki kandyduje do Sejmu RP z listy Komitetu Wyborczego Wyborców :Kukiz’15” z województwa opolskiego z 1 pozycji.

Stan rodzinny: żonaty: żona Elżbieta – mgr  psychologii, trzy dorosłe córki, dwoje wnucząt