Bierne Prawo Wyborcze

Drodzy Przyjaciele Wolności!

Państwowa Komisja Wyborcza – odpowiadając na moje pytanie – stwierdziła, iż obywatel polski nie może indywidualnie kandydować do Sejmu RP bo „Kodeks wyborczy nie przewiduje takiej możliwości.”

Jest oczywiste, że w tej sytuacji Kodeks wyborczy narusza konstytucyjne prawo każdego obywatela – bierne prawo wyborcze. Wiedzieliśmy to od dawna, ale teraz mamy to na piśmie stwierdzone przez organ państwa powołany do kontroli wyborów. Nie możemy zatem pozostać obojętni wobec tego stwierdzenia stanu rzeczy, w którym nasze niezbywalne prawa obywatelskie zostały naruszone.

Skierowałem już wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności kodeksu wyborczego z Konstytucją, ale wiemy, że TK powiązany z establiszmentem politycznym będzie tu raczej grał na zwłokę. Musimy zatem stworzyć „obywatelską dźwignię” na instytucje krajowe i zagraniczne, które mogą pomóc nam w zmianie obecnego, bezprawnego stanu i przywrócenia nam praw obywatelskich.

Proponujemy zatem:

  • Powołanie Komitetu Obywatelskiego (ogólnopolskiego) i lokalnych komitetów obywatelskich, które działałyby w jednym celu: przywrócenia biernego prawa wyborczego Polakom. Zakładajcie zatem lokalne komitety złożone z kilku osób (minimum trzech) i przysyłajcie nam informacje na ten temat.

Proponujemy by lokalny komitet obywatelski wysłał list do Prezydenta RP (wzór wyślemy każdemu kto będzie chciał to uczynić)  w którym domagamy się zmiany kodeksu wyborczego i przywrócenia Polakom biernego prawa wyborczego.

  • Działania takie jak pisanie petycji, informowanie otoczenia o sytuacji, kontakt z lokalnymi mediami – można podejmować także jednoosobowo. Prosimy jednak o informacje o podejmowanych przez Państwa działaniach, przysyłanie nam kopii petycji do wiadomości itp. wykorzystamy je w wystąpieniu do instytucji międzynarodowych.
  • Żeby stworzyć bazę do działań publicznych, zwłaszcza w okresie kampanii wyborczej proponujemy powołanie przez Komitet Obywatelski – Komitety Wyborczego Wyborców do Senatu i wystawienie kandydatów na senatorów. W wyborach senackich bierne prawo wyborcze jest zachowane. Jeśli uda nam się wystawić 50 kandydatów będziemy mieli ogólnopolski czas antenowy i możliwość prezentowania naszych argumentów w mediach ogólnopolskich. KWW utworzony przez nas będzie mógł również kontrolować wybory poprzez wystawienie członków do komisji wyborczych.

Prosimy zatem – jeśli uznacie, że nasze działania są słuszne – szukajcie już dzisiaj kandydatów na senatorów. Listę stu okręgów senackich znajdziecie na stronach PKW.

  • Jednocześnie z naszymi działaniami publicznymi, z wystawieniem kandydatów do senatu wzywamy do bojkotu wyborów do Sejmu jako wyborów prowadzonych wg niedemokratycznej ordynacji wyborczej, odbierającej Polakom prawo do swobodnego kandydowania.Bojkot wyborów do Sejmu jest konieczny. Bojkot nawet nie bardzo udany ilościowo, to zakwestionowanie legalności niekonstytucyjnie wybranego Sejmu. Jeśli podniesiemy hasło bojkotu, będziemy mieli moralne prawo do bycia prawdziwą, antysystemową opozycją. Inaczej – jak udowodnimy nasze dobre intencje?

Przeciwni bojkotowi są zarówno fanatyczni zwolennicy PiS, którzy dobrze rozumieją, że bojkot obnaża nielegalność władzy, a władza po pseudowyborach będzie leżeć w rękach PiS,  jak i wszyscy sprytni ludzie, którzy udając antysystemowców chcą  załapać się na kolejną kadencję i kolejne poselskie wynagrodzenia.

Nam nie zależy na osobistych karierach. Nam chodzi o ratowanie Ojczyzny przed postępującą patologią życia publicznego, a źródłem tej patologii jest niedemokratyczny system wyborczy, odbierający obywatelom prawo kandydowania do Sejmu i oddający prawo decydowania o tym kto będzie posłem w ręce paru partyjnych oligarchów.  Jesteśmy przeciwko tej niesprawiedliwości, domagamy się przywrócenia Polakom niezbywalnych praw i przywrócenia demokracji w wyborach do Sejmu!

Rozsyłajcie nasz apel gdzie możecie. Tych z Państwa, którzy chcą włączyć się w działania zmierzające do przywrócenia pełni praw obywatelskich zapraszamy do zgłoszenia swojego przystąpienia do komitetu obywatelskiego.

Zgłoszenie należy przysłać na adres mailowy mojego biura:

[email protected]

Podając nazwisko, imię, adres i telefon oraz mail.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Komitet obywatelski, a zgłoszenie się jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych Państwa  tak by obywatele mogli się z Państwem kontaktować.

Naszą siła jest nie ilość uczestników, nie medialne poparcie ale fakt, że z całą pewnością prawo jest po naszej stronie. Z całą pewnością kodeks wyborczy uniemożliwiający obywatelowi polskiemu kandydowanie indywidualne do Sejmu jest sprzeczny z Konstytucją RP i zasadami uczciwych wyborów określonymi przez Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy Europejskiej w Dokumencie kopenhaskim z 1990 r.