Nysa dnia 7 lipca 2019 r.

Pan
Jarosław Kaczyński
Prezes „Prawa i Sprawiedliwości”

Panie Prezesie!
Proszę by przywrócił Pan Polakom prawo kandydowania do Sejmu (bierne prawo wyborcze). By przywrócił Pan w Polsce demokrację!

Szanowny Panie Prezesie!
W maju otrzymałem z Państwowej Komisji Wyborczej odpowiedź na moje zapytanie: w jaki sposób obywatel polski może ubiegać się o mandat posła indywidualnie, bez przynależności do jakiejkolwiek partii czy kolektywu. Odpowiedź jest jednoznaczna – Państwowa Komisja Wyborcza po przytoczeniu stosownych przepisów Kodeksu Wyborczego stwierdza iż – cytuję:
„Kodeks wyborczy nie przewiduje możliwości indywidualnego ubiegania się o mandat posła”.
Pismo, które przesyłam w załączeniu podpisał wiceprzewodniczący PKW
p. Wiesław Kozielewicz.

Szanowny Panie Prezesie!
Do tej pory mogliśmy żyć w przeświadczeniu, że mamy w Polsce demokrację, gdzie obywatele mogą korzystać z pełni swych praw wyborczych gwarantowanych przez Konstytucję (m.in. art. 32, art. 60 czy art. 96). Jednak postanowienie wydane w dniu 31 maja 2019 r. przez PKW w odpowiedzi na moje pytanie nie pozostawia złudzeń.
Nie ma demokracji tam, gdzie obywatel nie może indywidualnie ubiegać się o miejsce w Sejmie i mandat posła.
Pomijam już socjologiczne skutki takiego rozwiązania, jednak wprost zabranie obywatelowi biernego prawa wyborczego i przekazanie go do dyspozycji partiom czy innym kolektywom jest drastycznym naruszeniem Konstytucji, która nigdzie nie przewiduje takiego ograniczenia.
Skierowałem w tej sprawie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego żeby wyczerpać drogę prawną, jednak sprawa jest jasna i oczywista. Kodeks wyborczy odbierający obywatelowi prawo indywidualnego ubiegania się o mandat posła jest ewidentnie sprzeczny z Konstytucją.
Nie mogą zatem być ważne wybory do Sejmu, w których obywatel nie może zgłosić swojej kandydatury. W istocie bowiem niemożność indywidualnego ubiegania się o mandat posła i uzależnienie realizacji biernego prawa wyborczego od wstępnej decyzji jakiegoś gremium jest zaprzeczeniem tegoż prawa.
Zwracam się zatem do Pana Prezesa, jako do lidera partii posiadającej bezwzględną większość w Sejmie, o pilną – jeszcze przed najbliższymi wyborami – nowelizację ustawy Kodeks Wyborczy, tak by obywatelom polskim przywrócić bierne prawo wyborcze i możliwość ubiegania się o mandat poselski.
Mam nadzieję, że Pan Prezes jako polityk odwołujący się do wartości patriotycznych, realizujący ambitny plan zmian w wielu aspektach naszego życia publicznego nie pozostanie obojętny na tak drastyczne naruszenie praw obywatelskich jakim jest odebranie Polakom możliwości ubiegania się o status posła i korzystanie z ich konstytucyjnego biernego prawa wyborczego.
Zwracam także uwagę na fakt, iż wobec wydania przez Państwową Komisję Wyborczą postanowienia z dnia 31 maja 2019 r., jasno określającego, iż obywatel nie może swobodnie skorzystać z biernego prawa wyborczego, pozostawienie obecnego stanu i przeprowadzenie wyborów do Sejmu wg przepisów naruszających prawa obywatelskie skutkować będzie zakwestionowaniem ich ważności. Nie mogą być wszakże ważne wybory przeprowadzone w sposób sprzeczny z Konstytucją.
Mam nadzieję, że Pan Prezes podejmie niezwłocznie działania, by przywrócić Polakom bierne prawo wyborcze i usunąć tym samym istotną wadę polskiej demokracji.#
Z wyrazami należnego szacunku

Janusz Sanocki
Poseł niezrzeszony

Rozwiązania zawarte w polskiej Konstytucji są oczywiste – prawa przysługują obywatelom indywidualnie. Jednoznaczne stanowisko w tej kwestii zajęła także Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Podczas konferencji w Kopenhadze określając warunki uczciwych wyborów m.in. poprzez spełnienie zasady:
„(7.5) – szanować prawo obywateli do starania się o objęcie stanowiska politycznego lub publicznego, indywidualnie lub jako przedstawiciele partii politycznych lub organizacji, bez dyskryminacji”
(DOCUMENT OF THE COPENHAGEN MEETING OF THE CONFERENCE ON THE HUMAN DIMENSION OF THE CSCE
Copenhagen, 29 June 1990)