Na początku maja zwróciłem się do Państwowej Komisji Wyborczej z prośba by ten organ państwa udzielił mi odpowiedzi na pytanie o to jaka jest procedura, w której obywatel Janusz Sanocki czy Jan Kowalski – może INDYWIDUALNIE – ubiegać się o mandat posła. Konstytucja RP przyznaje prawa osobom, w tym zakresie. Otrzymałem odpowiedź, że takiej możliwości nie ma.

W piśmie podpisanym przez Zastępcę Przewodniczącego PKW Wiesława Kozilewicza można przeczytać, że: “Kodeks wyborczy nie przewiduje możliwości indywidualnego ubiegania się o mandat posła”

To zaś oznacza, że Polacy pozbawieni są biernego prawa wyborczego. To zaś oznacza, że nie spełniamy kryteriów państwa demokratycznego, którego podstawą jest nie tylko możliwość wybierania przedstawicieli, ale też prawo bycia wybieranym.

Janusz Sanocki, poseł niezależny

Poniżej pełna treść odpowiedzi:

pkw_odpowiedz