Jedno z podstawowych praw obywatelskich – gwarantowane przez Konstytucję RP– bierne prawo wyborcze – jest drastycznie naruszone przez ustawę Kodeks Wyborczy, który w art. 211 zmusza obywatela do kolektywnego ubiegania się o mandat posła na Sejm RP. Innymi słowy Jan Kowalski nie może sam wystartować w wyborach do Sejmu zmuszany jest do stworzenia kolektywu. Jest to drastyczne pozbawienie nas – polskich obywateli – naszych niezbywalnych praw.
Takie rozwiązanie nigdzie nie znajduje podstawy prawnej w Konstytucji – stanowi zatem rażące naruszenie prawa przysługującego każdemu z nas. Konstytucja RP nigdzie bowiem nie wymaga by obywatel mógł korzystać ze swojego biernego prawa wyborczego tylko kolektywnie. Skierowałem w tej sprawie pismo do Państwowej Komisji Wyborczej prosząc o wskazanie procedury, w ramach której obywatel może ubiegać się o mandat posła indywidualnie – do czego ma oczywiste prawo.

Apeluję do wszystkich – prawników, nauczycieli akademickich, działaczy społecznych i po prostu – obywateli do podjęcia tego niebywale ważnego tematu. Chodzi wszak o nasze podstawowe prawo obywatelskie, którego zostaliśmy pozbawieni bezprawnie. Piszcie wnioski do Państwowej Komisji Wyborczej, zwracajcie się do Trybunału Konstytucyjnego, do Rzecznika Praw Obywatelskich, a także do dziennikarzy.
Proszę – powiadamiajcie także mnie o Waszych ewentualnych działaniach w tej sprawie. Nie pozwólmy odbierać sobie naszych fundamentalnych praw obywatelskich!

Janusz Sanocki

Treść wniosku do Państwowej Komisji Wyborczej:
 pkw-wystapienie-js